حسابداری و آموزش
استفاده آموزشی و اجتماعی  
قالب وبلاگ
عملیات زیر در موسسه کفش خراب  انجام شده است :

۱/۱/۸۰  ) سرمایه گذاری اولیه توسط مالک ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بطور نقد

۱/۲/۸۰ ) خرید زمین ساختمان اثاثیه وسایط نقلیه و ماشین آلات هر کدام ۲.۹۰۰.۰۰۰ ریال که نصف آن نسیه و  نصف دیگر چک صادر شد

۱/۳/۸۰ ) پرداخت ۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال بابت قرارداد اجاره ۳ ساله بطور نقد

۱/۴/۸۰ ) پرداخت ۳۵۰.۰۰۰ ریال بابت حقوق و ۲۰۰.۰۰۰ ریال بابت آگهی

۱/۵/۸۰ ) ارائه خدمات ۴.۵۰۰.۰۰ ریال که نصف أن نسیه و نصف دیگر چک دریافت شد

۱/۶/۸۰ ) پرداخت مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت قرارداد بیمه ۲۰ ماهه بطور نقد

۱/۷/۸۰ ) سرمایه گذاری مجدد توسط مالک شامل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال زمین و ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ساختمان و ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقد

۱/۸/۸۰) فروش نصف زمین نصف ساختمان نصف اثاثیه نصف وسایط نقلیه نصف ماشین آلات که ۳۰٪ آن نسیه و الباقی نصف نقد و نصف چک دریافت شد

۱/۹/۸۰ ) وصول نصف حسابهای دریافتنی بطور نقد

۱/۱۰/۸۰) وصول نصف اسناد دریافتنی بطور نقد

۱/۱۱/۸۰ ) برداشت ۴۶۰.۰۰۰ ریال وجه نقد و ۱۰۰.۰۰۰ ریال اثاثیه توسط مالک

۱/۱۲/۸۰) دریافت مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت قرارداد ارائه خدمات ۱۵ ماهه بطور نقد

۲۹/۱۲/۸۰) پرداخت ۱۶۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه پذیرایی بطور نقد

 

سایر اطلاعات بشرح زیر است :

 ۱) در پایان سال ۸۰ حقوق اسفند ماه به مبلغ ۱۸۰.۰۰۰ ریال پرداخت نشد و قرار شد سال بعد پرداخت گردد

۲) در پایان سال ۸۰ خدماتی به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به یکی از مشتریان ارائه شده است و صورتحسابی از این بابت جهت مشتری صادر و ارسال شد و قرار شد وجه آن سال بعد دریافت شود

 

پس از ثبت روزنامه و دفتر کل عملیات جاری و تعدیلات پایان سال ۸۰ صورتهای مالی را تهیه نمایید و سپس حسابهای سال ۸۰ را ببندید و در ابتدای سال ۸۱ حسابها را افتتاح نمایید

عملیات زیر در سال ۱۳۸۱ انجام شده است :

 ۱/۱/۸۱ ) افتتاح حسابها  در ابتدای سال

۱/۲/۸۱ ) سرمایه گذاری مجدد توسط مالک شامل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال اثاثیه و ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ساختمان و ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال وسایط نقلیه و ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال وجه نقد

۱/۳/۸۱ ) پرداخت حقوق اسفند ماه ۸۰ بطور نقد

۱/۴/۸۱ ) وصول مانده حسابهای دریافتنی بطور نقد

۱/۵/۸۱ ) برداشت ۶۰۰.۰۰۰ ریال وجه نقد توسط مالک  

۱/۶/۸۱ ) مالک موسسه از وجه نقدی که در ۱/۵ برداشت کرده است ۱۷۰.۰۰۰ ریال اثاثیه برای منزل شخصی اش خریداری کرد

۱/۷/۸۱ ) فروش نصف اثاثیه که نصف آن نسیه و نصف دیگر چک دریافت شد

۱/۸/۸۱ ) پرداخت مبلغ ۴۵۰.۰۰۰ ریال بابت حقوق

۱/۹/۸۱ ) پرداخت ۳۶۰.۰۰۰ ریال بابت آگهی

۱/۱۰/۸۱ ) پرداخت ۶۵۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه پذیرایی

۱/۱۱/۸۱ ) ارائه خدمات به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بطور نسیه

۱/۱۲/۸۱ ) ارائه خدمات به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و دریافت چک

۲۹/۱۲/۸۱ ) وصول نصف حسابهای دریافتنی بطور نقد

۲۹/۱۲/۸۱ ) وصول نصف اسناد دریافتنی بطور نقد

 

سایر اطلاعات بشرح زیر است :

۱) حقوق اسفند ماه ۸۱ به مبلغ ۶۳۰.۰۰۰ ریال در پایان سال پرداخت نشد و قرار شد در سال بعد پرداخت گردد

۲ ) در پایان سال ۸۱ خدماتی به یکی از مشتریان به مبلغ ۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال ارائه شد که قرار است وجه آن در سال بعد دریافت شود

 

پس از ثبت روزنامه و کل عملیات فوق و ثبتهای تعدیلی لازم  صورتهای مالی را تهیه کنید و حسابها را ببندید و مانده حسابها را به سال ۸۲ منتقل کنید

 

عملیات سال ۸۲ بشرح زیر است :  

 ۱/۱/۸۲ افتتاح حساب  در ابتدای سال

۱/۲/۸۲) پرداخت حقوق اسفند ماه ۸۱ بطور نقد

۱/۳/۸۲) پرداخت ۴۰۰.۰۰۰ ریال بابت حقوق

۱/۴/۸۲) خرید زمین ساختمان به ترتیب ۲.۰۰۰.۰۰۰ و ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال بطور نقد

۱/۵/۸۲) پرداخت ۷۰۰.۰۰۰ ریال از حسابهای پرداختنی بطور نقد

۱/۶/۸۲) پرداخت ۴۰۰.۰۰۰ ریال از اسناد پرداختنی بطور نقد

۱/۷/۸۲) ارائه خدمات به مشتریان ۴۵۰.۰۰۰ ریال بطور نقد

۱/۸/۸۲) پرداخت ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه پذیرایی

۱/۹/۸۲) فروش نصف زمین بطور نقد

۱/۱۰/۸۲) فروش نصف ساختمان بطور نسیه

۱/۱۱/۸۲) وصول مانده اسناد دریافتنی بطور نقد

۱/۱۲/۸۲) موسسه مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال از بانک وام گرفت

۲۹/۱۲/۸۲) برداشت ۱۰۰.۰۰۰ ریال وجه نقد توسط مالک

 

مطلوبست انجام ثبتهای لازم در دفتر روزنامه وکل و تهیه صورتهای مالی و ثبتهای بستن حسابها

 

موفق باشید .

 

[ دوشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۰ ] [ 16:21 ] [ تورچی ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
امکانات وب